تعرفه طراحی بسته بندی سال ۹۶

قیمت تعرفه طراحی بسته بندی سال ۹۶

  • طراحی بسته بندی حرفه ای با رعایت اصول برندسازی، بازاریابی و گرافیک: قیمت پایه:
  • ۲،۴۰۰،۰۰۰ تومان  – مدت اجرا : ۲۰ روز کاری
  • ———————————————————————————————–
  • طراحی برچسب  (Lable – طراحی لیبل بسته بندی) با رعایت اصول برندسازی، بازاریابی و گرافیک: قیمت پایه :
  • ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان – مدت اجرا: ۲۰ روز کاری
  • ———————————————————————————————-
  • طراحی بسته بندی شامل طراحی گرافیک بر اساس اصول حرفه برندسازی، بازاریابی و گرافیک می باشد.
  • هزینه ی خدمات دیگر مانند طراحی لوگو، انتخاب شعار تبلیغاتی، عکاسی، طراحی هندسی بسته بندی، ترجمه متن، تهیه اطلاعات قابل درج روی بسته بندی جداگانه محاسبه می گردد
  • برای طراحی نسخه ها و سایزهای  دیگر از بسته بندی اصلی و یا تغییر در اندازه، برای هر مورد ۲۵ درصد قیمت پایه محاسبه خواهد شد